Communicatie

Communicatie – het is niet zo makkelijk als het soms lijkt. Als je je een heel klein beetje verdiept hebt in het onderwerp, of wel eens een les erin hebt gehad op school, dan weet je dat het in feite draait om het zenden en ontvangen van informatie. Hoe zorg je ervoor dat de informatie die jij wilt overbrengen zo helder mogelijk, met zo min mogelijk ruis, overkomt bij de ontvanger? Daarbij moet je rekening houden met externe ruis: zoals bijvoorbeeld lawaai of andere geluiden, of elementen die afleiden van het gesprek, maar ook met de kenmerken, eigenschappen of bedoelingen van de ontvanger. Wie is dat? Op wat voor manier denkt deze ontvanger. Als jij praat over een groene trui, is de kans heel groot dat hij of zij een andere trui in zijn hoofd ziet dan jij. Je kunt je voorstellen dat het bijna onmogelijk is voor een zender en ontvanger om helemaal op één lijn te zitten. Communicatie draait daarom om het “zo goed mogelijk” op één golflengte zitten. Meer over de zender en ontvanger kun je overigen vinden op de site van Silent Speakers, om exact te zijn op. http://www.silentspeakers.nl/communicatietraining.html.

Communiceren met collega’s op je werk, of je medestudenten op school, is daarom behoorlijk moeilijk, al sta je daar natuurlijk niet dagelijks bij stil. En dat is maar goed ook natuurlijk. Iedereen denkt, voelt en interpreteert op een volledig eigen manier, waar je nooit 100% rekening mee kunt houden. Maar je kunt wel trainen in het zo goed mogelijk afstemmen op de ander, waarbij je in elk geval leert om zo duidelijk mogelijk je eigen boodschap over te brengen, op een manier die zo min mogelijk onduidelijkheid overlaat voor een ontvanger. Dat is al lastig wanneer we praten over 1 op 1 communicatie, laat staan wanneer je voor een groep moet praten op school of je werk en daar een boodschap moet overbrengen. In dat geval zijn trainingen zoals Praten voor een Groep, Presenteren en Media Training ontzettend waardevolle tools, die je helpen om enerzijds zo goed mogelijk bij je zelf te blijven, en anderzijds rekening te houden met de ontvangst van de boodschap bij anderen.